Taaltrainingen Nederlands en begrijpend lezen

Door mijn jarenlange expertise op het gebied van taalcoaching en laaggeletterdheid, heb ik mij vele methodieken eigen
gemaakt waarmee ik vele mensen verder heb geholpen. Ik geef inmiddels met succes trainingen begrijpend lezen en 
bijscholing Nederlands aan kinderen en volwassenen. Het gaat bij voorkeur om individuele trainingen met Zaanstreek-Waterland als werkgebied. 

Onderwijs
In het huidige basis- en voortgezet onderwijs liggen de eisen steeds hoger. Als een kind het niet kan bijbenen in een schooljaar, loopt hij/zij een achterstand op die op middelbaar onderwijs niveau amper in te halen is. De eisen liegen er niet om. Extra training biedt dan uitkomst na schooltijd of in de vroege avond. Samen met de ouders en docent ga ik op maat aan het werk en focus mij bijvoorbeeld op specifieke leesstrategieën. Of we gaan samen lezen en een boek bespreken aan de hand van een handig formulier met woordenschat en vragen over de inhoud van het boek. Nieuwsbegrip alleen is bijvoorbeeld ook niet zaligmakend. Soms kan het aan te bevelen zijn een onderwerp te selecteren dat meer de interesse heeft van een leerling. Denk aan de sport ‘free running’ of de populariteit van games of YouTube. 

 

"De wens is de voorbode van datgene wat je kunt realiseren"