Hoe richt ik mijn organisatie optimaal in op werving?

Investeren in werving om aan financiële middelen, materialen en vrijwilligers te komen, is meer dan ooit nodig. 

Hoe en wanneer u als organisatie succesvol actie hierin onderneemt, is zo verschillend. 

Wat zijn nou eigenlijk de trends en mogelijkheden op het gebied van fondsenwerving en sponsoring? Wat gaat mij verder helpen? Ik beantwoord al uw vragen als professionele fondsenwerver. Zowel op strategisch als uitvoerend niveau.

Overweeg het serieus, want als uw organisatie hier niet in stapt, doet een concullega het wel! Meer weten over Crowdfunding, vermogensfondsen aanschrijven, sponsoring, samenwerkingsmogelijkheden, nalatenschapswerving en inzet van ludieke evenementen?

Ik kan u als fondsenwerving specialist begeleiden bij uw keuze en afwegingen. Ik informeer u graag vrijblijvend over de werking ervan en het toenemende belang van stapelfinanciering. Zonder ‘de kost voor de baat’ uit!

Werkwijze

Als fondsenwerver start ik met een vrijblijvende voorbespreking over uw expliciete wens of vraag. Daarbij ook de huidige situatie van uw organisatie en de uitgangspunten. Dit stellen wij samen op schrift. Het kan nodig zijn een propositie te formuleren of ook de communicatie onder de loep te nemen. Van daaruit formuleer ik uw ‘case of support’, oftewel uw feitelijke aanvraag. De ervaring leert dat het eigenlijke probleem niet altijd voldoende urgent of specifiek geformuleerd naar voren komt en waarom juist úw organisatie die oplossing biedt voor een specifieke situatie. Het doel van deze fase is om tot de formulering te komen die het probleem en situatie het beste omschrijft. Dit zorgt voor het meest optimale guneffect. Afhankelijk van de fase waarin de strategie is opgezet, bekijken we eerst gezamenlijk de meest kansrijke wervingsinzet. Indien gewenst met een concrete resultaatafspraak.

Wat heb ik zoal nodig?

Vaak zijn diverse officiële stukken nodig, zoals het laatste beleidsplan, een jaarrekening of strategische input over de visie, missie en kernwaarden van uw organisatie. Dit is afhankelijk van het wervingsinstrument. Houdt er rekening mee dat fondsen hier wel naar vragen.

Uit uw wens of vraag komt een selectie van 1 of meerdere bedrijven of fondsen die ik gedegen en efficiënt onderzoek. Zijn er gemeenschappelijke noemers met uw organisatie? Denk aan een haalbaarheidsscan op doelstelling en toegekende en lopende projecten. Of ik maak gebruik van de Fundmatrix©. Met deze tools heeft u direct in beeld wat wel of niet kan.

Het resultaat

Vanuit deze inventarisatie vooraf komt een onderscheidende, op maat toegeschreven aanvraag tot stand. Het is van belang je te onderscheiden met een heldere propositie. Ik maak gebruik van diverse communicatietechnieken voor de wervende tekst. Als de boodschap helder is en duidelijk is wat u vraagt, komt u tot een realistische en voldoende ambitieuze aanvraag. Zo valt u op tussen een toenemend aantal aanvragen richting fondsen of het bedrijfsleven!

Deze werkwijze heeft al geleid tot succesvolle gehonoreerde subsidieaanvragen voor o.a. Stichting Opkikker, Gemeente Purmerend, Vluchtelingenwerk, Zaans Medisch Centrum en Clup Welzijn.

Tarieven

Ik verzorg bij voorkeur fondsenwerving op basis van een uurtarief. Het uurtarief als fondsenwerver is in gezamenlijk overleg en is afhankelijk van de soort organisatie en zwaarte van de activiteiten. Ik ben op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen in de wervingsbranche.

"De wens is de voorbode van datgene wat je kunt realiseren"