Wat biedt ComFuNA?               

ComFuNA bestaat al tien jaar en staat voor Communications, Fundraising door Natasja Andringa. 

Communications

Uw communicatievraagstukken, mijn uitdaging en specialisatie! Denk aan gedegen imago en identiteit onderzoek. Of een issue in uw organisatiecultuur. Ik zorg ervoor dat uw online en offline middelen de juiste tone of voice en timing krijgen. 

Momenteel werk ik als taaldeskundige en ben ik vooral actief in het opzetten en verzorgen van NT2 workshops en cursussen. Op dit moment werk ik voor Ad Appel Taaltrainingen, Het Taleninstituut en het Centre Francais Neerlandais; van 0 tot B1 niveau. 

Fondsenwerving

Als erkende fondsenwerver verzorg ik alle (financiële) werving. Dit kan bij fondsen zijn, in samenwerking met het bedrijfsleven of via partnerships. Als particuliere werving heb ik ervaring met donateurscampagnes of nalatenschapswerving.

Stelt u zich eens de volgende vragen. Welke wervingskeuzes of combinaties maak ik om te komen tot een 3e geldstroom? In een tijd waar mogelijkheden wegvallen? Hoe is uw relatie met uw achterban? Particuliere donateurs en zakelijke gevers zijn zeer waardevol en het loont ze te betrekken bij uw bedrijfsvoering. 

Ik verzorg incidentele projecten van a tot z en heb in 2015 strategische plannen voor Stichting Opkikker opgezet. Denk aan subsidieaanvragen bij vermogensfondsen of onderzoek naar de achterban. Zit u met een opstart voor werving? Dan ben ik in staat een succesvolle haalbaarheidsscan op te zetten voor uw organisatie! Aan de hand van bijvoorbeeld een Fund Matrix© neem ik de fondsenwervende activiteiten onder de loep. Via de matrix ziet u in een oogopslag hoe ze geïntegreerd in relatie staan tot marketing en communicatie. And last but not least is het nog maar de vraag hoe ik ze koppel aan geoormerkte en ongeoormerkte projecten. Deze methodiek heeft bewezen effect en leg u er graag meer over uit.  

De kracht van ComFuNA…

Deze is te vinden in de combinatie van ervaring, flexibiliteit, ‘hands-on’ mentaliteit, lef en mensgericht werken. Subsidieaanvragen voer ik met uiterste zorg uit als afzonderlijke projectplannen en cases for support. Denk bij een fondsaanvraag aan het checken en combineren van de pijlers van een fonds in samenhang met de te financieren activiteit. Of het daadwerkelijke draagvlak en bereik van je achterban. Wie is erbij gebaat? Wat mist als je activiteit er niet is? Welk maatschappelijk probleem lost het op? Zo is positief resultaat en honorering het beste haalbaar. Op maat werk optima forma!

Meer weten? Bel 0644 414804 voor meer informatie!

Natasja Andringa

"De wens is de voorbode van datgene wat je kunt realiseren"