Wat biedt ComFuNA?               

ComFuNA bestaat al acht jaar en staat voor Communications, Fundraising door Natasja Andringa. Deze twee vakgebieden gaan hand in hand. 

Fondsenwerving

Ik verzorg uw financiële werving bij fondsen, in samenwerking met het bedrijfsleven of via partnerships. Donateurscampagnes of nalatenschapswerving behoren ook tot mijn specialisatie. Hoe is uw relatie met uw achterban? Particuliere donateurs en zakelijke gevers zijn zeer waardevol en het loont ze te betrekken bij uw bedrijfsvoering. Of u gaat voor Crowdfunding via een platform uit uw branche?

Ik verzorg incidentele projecten van a tot z en heb afgelopen jaar strategische plannen voor Stichting Opkikker opgezet. Denk aan subsidieaanvragen bij vermogensfondsen of onderzoek naar de achterban. Zit u met een opstart voor werving? Dan ben ik in staat een succesvolle haalbaarheidsscan op te zetten voor uw organisatie! Aan de hand van bijvoorbeeld een Fund Matrix© kan ik de fondsenwervende activiteiten onder de loep nemen. Ik breng ze daarmee gelijk geïntegreerd in relatie tot marketing en communicatie en koppel ze aan geoormerkte en ongeoormerkte projecten. Deze methodiek heeft bewezen effect.  

De kracht van ComFuNA…

Deze is te vinden in de combinatie van ervaring, flexibiliteit, ‘hands-on’ mentaliteit, lef en mensgericht werken. Subsidieaanvragen voer ik met uiterste zorg uit als afzonderlijke communicatieplannen en cases for support. Denk bij een fondsaanvraag aan het checken en combineren van de pijlers van een fonds in samenhang met de te financieren activiteit. Of het daadwerkelijke draagvlak en bereik van je achterban. Wie is erbij gebaat? Wat mist als je activiteit er niet is? Zo is positief resultaat en honorering het beste haalbaar. Op maat werk optima forma! Een 2e tak van sport van mijn onderneming is het opzetten en verzorgen van Nederlandse en Franse taaltrainingen en trainingen begrijpend lezen. Dit doe ik in toenemende mate op individuele basis en voor groepen. En voor zowel volwassenen en kinderen. Ik heb me diverse methodieken eigen gemaakt en geleerd. Dit najaar start ik weer met een nieuwe groep leerlingen uit groep 7 en 8 van een Zaanse basisschool. Ik heb inmiddels tot en met begin dit jaar met succes gebruik gemaakt van de leesstrategieën van Karin van de Mortel en Mariët Förrer.  

Meer weten? Bel 0644 414804 voor meer informatie!

Natasja Andringa

"De wens is de voorbode van datgene wat je kunt realiseren"